CERTMIL

Centrul de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică

Noble Guardian 2023 (NG23)

În perioada 06 – 17.02.2023 a avut loc a treia ediție a exercițiului de apărare și securiate cibernetică Noble Guardian 2023 (NG23), organizat de Agenția de Apărare Cibernetică în colaborare cu Garda Națională a statului Alabama, Statele Unite ale Americii.

Exercițiul s-a desfășurat în cadrul departamenului de cyber security al universității Auburn din statul Alabama și a reunit în total un număr de 45 de militari aparținând Agenției de Apărare Cibernetică, Gărzii Naționale a statului Alabama, Gărzii Naționale a statului Maine și a Ministerului Apărării Naționale din Muntenegru. Obiectivul principal al exercițiului a constat în perfecționarea pregătirii participanților în domeniile securității și apărării cibernetice, într-un mediu colaborativ prin simularea unor scenarii tehnice de tip blue team-red team.

Exercițiul și provocările tehnice din cadrul acestuia au evidențiat importanța deosebită atât a domeniilor securității și apărării cibernetice, cât și a interoperabilității Aliate, fiind prilej de instruire multinațional și colaborativ cu partenerii pentru a fi tot timpul pregătiți și a putea face față atacurilor cibernetice, atât celor zilnice cu impact minor asupra infrastructurilor și serviciilor IT, precum și celor care sunt de o complexitate ridicată și sunt realizate de către atacatori de tip APT (Advanced Persistent Threat).

© Ministerul Apărării Naţionale | Site realizat de Agenția de Apărare Cibernetică |