CERTMIL

Centrul de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică

Contact

Agenția de Apărare Cibernetică
Adresa:Bucureşti, Str. Izvor, nr. 110, sector 5, cod 050561
Telefon:0314260723
E-mail:certmil@mapn.ro
Internet:
www.certmil.ro

Compartiment informare și relații publice:

Responsabil relații publice:P.c.c. Spătaru Valentin
Email:contact.capc@mapn.ro
Program:luni – vineri, orele 08.00 – 16.00
  • Comandantul Comandamentului Apărării Cibernetice: miercuri, între orele 14.00-15.00;
  • Locțiitorul comandantului Comandamentului Apărării Cibernetice: joi, între orele 14.00-15.00.

Notă: Solicitările de primire în audiență se transmit în scris (prin poștă, fax sau email) sau prin prezentare la punctul de control acces al instituției și trebuie să menționeze datele de identificare și contact ale solicitantului / solicitantei, precum și subiectul audienței.

Activitatea de primire și soluționare a petițiilor este reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002.
Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o adresează unei autorități sau instituții publice.
Petițiile se transmit prin poștă, fax, email sau prin predare personală la punctul de control acces al instituției. 
Petițiile transmise trebuie să conțină un subiect exprimat clar și concis și să menționeze datele de identificare și contact ale petiționarului / petiționarei.
Termenul de soluționare a petițiilor este de 30 de zile.

© Ministerul Apărării Naţionale | Site realizat de Agenția de Apărare Cibernetică