CERTMIL

Centrul de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică

Exercițiul Noble Guardian 2021

În perioada 14 – 25.06.2021, s-a desfășurat a doua ediție a exercițiului cibernetic bilateral Noble Guardian 2021 (NG21), organizat de Agenția de Apărare Cibernetică din Comandamentul Apărării Cibernetice în colaborare cu Garda Națională a statului Alabama, Statele Unite ale Americii.

În cadrul exercițiului au participat 32 de specialiști români și americani, ce a avut ca obiectiv principal perfecționarea pregătirii participanților în domeniul securității și apărării cibernetice, într-un mediu colaborativ prin simularea unor scenarii de tip blue team-red team.

Obiectivele vizate sunt răspunsul la incidente de securitate, identificarea de vulnerabilități, testarea și perfecționarea interoperabilității instrumentelor folosite și schimbul de bune practici în domeniu.

Planificarea exerciţiului a fost realizată ținând cont de ultimele tipuri de amenințări din spațiul cibernetic. Intenția nu a fost doar de a oferi un scenariu realist, ci și de a motiva participanții să părăsească zona de confort, cerându-le să folosească o diversitate de instrumente, procese și proceduri, atât pentru efectuarea de atacuri de către echipa red-team, cât și pentru răspunsul și combaterea incidentelor de către blue-team.

Autor

© Ministerul Apărării Naţionale | Site realizat de Agenția de Apărare Cibernetică