CERTMIL

Centrul de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică

Exercițiul NATO de apărare cibernetică Cyber Coalition 2020

Certmil.ro

Certmil - Cyber Coalition

În perioada 16-20.11.2020, Comandamendul Apărării Cibernetice participă cu o echipă formată din 35 de specialiști din cadrul Agenției de Apărare Cibernetică, la cel mai important exercițiu anual NATO de apărare cibernetică – CYBER COALITION 2020.
Exercițiul este planificat și organizat de Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT), prin Centrul de Excelență NATO pentru Apărare Cibernetică din Tallinn, Estonia, acesta reunind în acest an, în mediul on-line, mai mult de 30 de echipe naționale din state aliate și partenere și o audiența de aproximativ 1000 de profesioniști ai domeniului, militari și civili.
Echipa țării noastre este coordonată de Comandamendul Apărării Cibernetice și este compusă din aproximativ 90 de specialiști aparținând instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum și unor companii private care activează în domeniu.
Scopul general al exercițiului este acela de a întruni o ”coaliție cibernetică” de structuri NATO, națiuni aliate și partenere, care să lucreze împreună pentru întărirea capacității Alianței Nord-Atlantice de a descuraja, de a se apăra și de a contracara amenințările proliferate în și prin spațiul cibernetic, în sprijinul îndeplinirii misiunilor de bază ale NATO.
Îndeplinirea scopului și obiectivelor stabilite pentru CYBER COALITION 2020 se realizează în cadrul unui scenariu realistic, care include acțiuni cibernetice moderne, precum atacuri asupra infrastructurilor critice, infiltrări în rețele sau manipularea datelor. Intenția exercițiului este aceea de a îmbunătăți, din punct de vedere operațional și tehnic, coordonarea, colaborarea și schimbul de informații în cadrul spațiului cibernetic NATO.
CYBER COALITION 2020 oferă ocazia perfecționării pregătirii colective într-un mediu provocator și exigent, precum și a îmbunătățirii interoperabilității, rezilienței și a agilității structurilor de comandă și control și de apărare cibernetică ale statelor participante, pentru a putea răspunde prompt și eficient la orice incident sau amenințare de natură cibernetică.
  
Compartimentul informare și relații publice

Autor

© Ministerul Apărării Naţionale | Site realizat de Agenția de Apărare Cibernetică