CERTMIL

Centrul de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică

Exercițiul NOBLE GUARDIAN 2019

Certmil.ro

Certmil - Noble Guardian 2019

În perioada 29.10 – 08.11.2019, la sediul Academiei Tehnice Militare din București, se desfășoară exercițiul cibernetic bilateral Noble Guardian 2019 (NG19), organizat de Comandamentul Apărării Cibernetice (CApC) .
NG19, la care participă aproximativ 25 de specialiști români și americani din Garda Națională a statului Alabama, S.U.A., este primul exercițiu în acest format, având ca scop perfecționarea pregătirii participanților în domeniul securității și apărării cibernetice, într-un mediu colaborativ.
Obiectivele vizate sunt răspunsul la incidente de securitate, identificarea de vulnerabilități, testarea și perfecționarea interoperabilității instrumentelor folosite și schimbul de bune practici în domeniu.
În cuvântul său de deschidere, comandantul CApC, general de brigadă dr. ing. Costică Postolache, a subliniat importanța deosebită atât a domeniului securității cibernetice cât și a interoperabilității Aliate, mulțumind cu acest prilej partenerilor americani pentru întregul suport.

© Ministerul Apărării Naţionale | Site realizat de Agenția de Apărare Cibernetică |